VEREJNÉ OBSTARÁVANIE BOLO UKONČENÉ

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.

vyhlasuje

VÝZVU

na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy do obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Z. Z. Obchodný zákonník

Predmet súťaže:

Outdoor karts

Vyhodnotenie VO

Kúpna zmluva