22.2.2024

Názov zákazky podľa vyhlasovateľa:

Modernizácia a rekonštrukcia LED vlajkovej signalizácie vrátane rekonštrukcie a modernizácie Race control systému automotodromu SLOVAKIA RING z dôvodu zmeny technických pravidiel FIA a FIM

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je riešenie objektov „Modernizácia a rekonštrukcia LED vlajkovej signalizácie vrátane rekonštrukcie a modernizácie Race control systému automotodromu SLOVAKIA RING z dôvodu zmeny technických pravidiel FIA a FIM“ na katastrálnom území Orechová Potôň.

Výzva

Prílohy k výzve

ZMLUVA O DIELO