10.08.2022

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

„MOBILEUM“ Nadstavba Galérie objektu SO.06 Garáž – Riadiaca veža
výcvikového zariadenia pre vodičov

Predmetom zákazky je nadstavba jestvujúceho objektu multifunkčného priestoru, ktorý bude
rozdelený na dve etapy, predmetom zákazky je realizácia 1. etapy výstavby.
1.etapa výstavby rieši vytvorenie schodiskového priestoru s chodbou vrátane sociálnych
zariadení na 2.NP a vytvorenie multifunkčného priestoru (výučbový a reprezentačný priestor)
spolu so zázemím na 3.NP.

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Prílohy k výzve

Všetky prílohy sú k výzve sú na stiahnutie TU.

ZMLUVA O DIELO