AKO SPRÁVNE JAZDIŤ? KEDY BRZDIŤ A PRIDÁVAŤ? ČO JE APEX A IDEÁLNA STOPA?
Tieto a ďalšie otázky vyriešime spolu v rámci našej MOTOKÁROVEJ AKADÉMII.

Tú vám po novom prinášame INDIVIDUÁLNE – teda pre každého záujemcu zvlášť a v čase po vzájomnej dohode oboch strán.

Akadémia je určená ako deťom, tak aj mladistvým a dospelým:

 • deti (vo veku od 7 do 13 rokov) - minimálna výška je 130cm
 • dospelí (od 14 rokov)

Na výber sú dva typy – ŠTART A NEXT.

Začiatočníci spoznajú v rámci akadémie START základné pravidlá jazdy na pretekárskej dráhe a osvoja si jednotlivé jazdecké zručnosti, ktoré im ochotne pomôžu zdokonaliť naši skúsení a profesionálni inštruktori.
Tí zručnejší
následne v akadémii NEXT plnohodnotne využijú a rozšíria svoje skúsenosti tak, aby neustále zdokonaľovali techniku jazdy a dosahovali vyváženejší výkon.

Počas kurzov sa deti oboznámia s motokárou SODI LR5 – Honda GX200 (6k), zatiaľ čo dospelých poteší model SODI RT10 – Honda GX390 (13k).

Akadémia START

Kurz je určený pre úplných začiatočníkov s minimálnymi skúsenosťami a zručnosťami.

Forma výučby

 • Kurz prebieha vždy individuálne a pod dohľadom našich skúsených a profesionálnych inštruktorov, ktorí priamo počas výučby posúdia úroveň každého účastníka a prispôsobia kurz "na mieru" s cieľom rozšíriť a posunúť jeho skúsenosti o stupeň vyššie.
 • Celková dĺžka akadémie: 2 hodiny - 1 hodina teoretická časť / 4x10min jazda s inštruktorom + teoretická časť počas prestávok medzi jazdami
 • Termíny konania: podľa vzájomnej dohody
 • Pevná obuv je povinná, odporúčame mať rukavice a oblečenie s prekrytím celého tela

Priebeh

START pozostáva z teoretickej a praktickej časti realizovanej na pretekárskej dráhe.

Po privítaní s inštruktorom účastník absolvuje teoretickú časť (1h), počas ktorej sa oboznámi

 • so základnými pravidlami jazdy na pretekárskej dráhe
 • so správnym posedom v motokáre
 • s ideálnou jazdnou stopou
 • s prejazdmi rôznych typov zákrut
 • kedy a ako správne použiť brzdu a plyn


Základom praktickej časti je

 • rozcvičenie sa pred jazdami
 • prvá 10min jazda - účastník jazdí za inštruktorom, čím získa skúsenosť s ideálnou stopou, s technikou prejazdu zákrutami a naučí sa kontrolovať motokáru vo vyšších rýchlostiach
 • druhá a tretia 10min jazda - účastník jazdí pred inštruktorom, ktorý kontroluje techniku jazdy
 • počas štvrtej 10min jazdy si účastník osvojí a zautomatizuje všetky nadobudnuté znalosti
 • inštruktor medzi jazdami poskytuje účastníkovi spätnú väzbu, pomáha účastníkovi získať správne návyky a napráva jazdecké chyby

Kurzy pre Vás

Akadémia NEXT

Podmienkou účasti na tomto kurze je absolvovanie Akadémie START, na ktorú tento kurz metodicky nadväzuje.

Forma výučby

Kurz prebieha vždy individuálne, naši inštruktori na základe úrovne každého účastníka prispôsobia kurz s cieľom zdokonalenia techniky jeho jazdy.

 • Celková dĺžka akadémie: 1 hodina / 3x10min jazda s inštruktorom + teoretická časť počas prestávok medzi jazdami
 • Termíny konania: podľa vzájomnej dohody
 • V cene je zahrnutý aj prenájom ochrannej prilby
 • Pevná obuv je povinná, odporúčame mať rukavice a oblečenie s prekrytím celého tela

Priebeh

NEXT pozostáva z praktickej časti realizovanej na pretekárskej dráhe a teoretickej časti, ktorá prebieha počas prestávky medzi jazdami.

Základom praktickej časti je

 • rozcvičenie sa pred jazdami
 • prvá 10min jazda - účastník jazdí za inštruktorom s dôrazom na zdokonalenie ideálnej jazdeckej stopy, zvládnutie prejazdov zákrutami + ich kombinácie, ako aj brzdných bodov, zároveň si vyskúša defenzívnu a ofenzívnu stopu
 • druhá 10min jazda - inštruktor jazdí za účastníkom a kontroluje správnosť jazdeckej techniky
 • inštruktor medzi jazdami poskytuje účastníkovi spätnú väzbu a pomáha účastníkovi napraviť jazdecké chyby
 • počas tretej 10min jazdy účastník využije svoje nadobudnuté skúsenosti a zdokonaľuje si ich

Absolvent Akadémie NEXT získa základy SWS pretekov.
V prípade záujmu o zlepšovanie jazdeckých vlastností je možné kurz absolvovať znova.

Kurzy pre Vás

Potrebujete poradiť?

https://slovakiaring.sk/assets/images/svg/placeholder.svg
Mátyás Koczó
Event manager Slovak Karting Center