Zdravotná služba slúži na vyšetrenie a ošetrenie pacientov, ktorí utrpeli úraz počas jazdy na okruhu SLOVAKIA RING alebo sa im náhle zhoršil zdravotný stav.

Ako funguje?

Po prvotnom ošetrení priamo na dráhe prevezie posádka záchrannej zdravotnej služby zraneného do Medical Centra, kde je mu následne poskytnutá ďalšia potrebná zdravotná starostlivosť. V prípade potreby a vážnejšieho zranenia je zranený prevezený do nemocnice.

Vybavenie Medical Centra

Zariadenie je vybavené podľa štandardov FIA a FIM a zahŕňa všetko potrebné vybavenie na poskytovanie kvalitnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Medical Centre pozostáva z viacerých častí:

  • Ambulancia – miestnosť slúžiaca pre urgentný príjem pacienta, s tromi lôžkami pre intenzívnu zdravotnú starostlivosť a miestnosť na ošetrenie pacienta s popáleninami
  • Vyšetrovňa - na pozorovanie pacienta po úraze
  • Ambulancia pre potreby ošetrenia pacientov, ktorí po príchode do Medical Centra sú schopní samostatnej chôdze
  • K dispozícii je aj miestnosť pre dopingové kontroly

Služba slúži výlučne pre potreby ošetrenia jazdcov a ich sprievod!