Samotné tréningové jazdy pretekárskych vozidiel sa budú konať na pretekárskej dráhe „Variant 4 s vynechaním sektoru 3“. Jej dĺžka od štartu po cieľ je 4350 metrov.

Mapa test day

Prihlasovanie účastníkov: od 19.5.2020 do 3.6.2020

Preberanie štartových čísiel a transpondérov:
4.6.2020 od 7:00 do 8:45 hod. – Race Office

Testovacie jazdy:
09:00 – oboznámenie sa s traťou
10:00 – testovacia jazda
11:00 – testovacia jazda
12:00 – testovacia jazda
13:00 – 14:00 – obedná prestávka
14:00 – testovacia jazda
15:00 – testovacia jazda
16:00 – testovacia jazda
17:00 – testovacia jazda

Ceny:

  • 220€ prihláška
  • 100€ prenájom boxu, 100€ kaucia

Propozície

Kontakt