SmartMobilityLab – technologické centrum pre inteligentnú mobilitu

Odborná platforma pre spoluprácu, priemyslu, výskumno-vývojových organizácií a mimovládneho sektoru s cieľom trvalo podporovať tvorbu ekosystémov v oblasti inteligentnej mobility spájajúcich výskum a vývoj v oblasti technických vied (dopravné strojárstvo, elektrotechnika) s oblasťou aplikovanej informatiky.

Služby

  • Prístup k R&D testovacej infraštruktúre pre inteligentnú mobilitu
  • Networking a matchmaking
  • Coworking a meeting priestory
  • Konferencie/Vzdelávanie/Eventy
  • Business a R&D poradenstvo
  • Mentoring industry expertov
  • Technologický transfer a IP

Kontakt

Email: SmartMobility@slovakiaring.sk

Tel: +421 904 94 94 94

Galéria