Test Day SLOVAKIA RING 2020 je organizovaný ako oficiálny tréning a testovanie SAMŠ pre športové vozidlá disciplín Rally, PAV, PAO, RX, AX, CCR, Slalom.

Samotné tréningové jazdy pretekárskych vozidiel sa budú konať na pretekárskej dráhe „Variant 4 s vynechaním sektoru 3“. Jej dĺžka od štartu po cieľ je 4350 metrov.

Mapa test day

Prihlasovanie účastníkov: od 19.5.2020 do 3.6.2020

Preberanie štartových čísiel a transpondérov:
4.6.2020 od 7:00 do 8:45 hod. – Race Office. Potreba vyplnené a podpísané Vyhlásenie účastníka akcie.

Testovacie jazdy:
09:00 – oboznámenie sa s traťou
10:00 – testovacia jazda
11:00 – testovacia jazda
12:00 – testovacia jazda
13:00 – testovacia jazda
14:00 – testovacia jazda
15:00 – testovacia jazda
16:00 – testovacia jazda

Ceny:

  • 220€ prihláška
  • 100€ prenájom boxu, 100€ kaucia

Úplné informácie nájdete v propozíciách.

Dodatočné informácie

  • Testovací deň je určený len pre prihlásených jazdcov, bez účasti verejnosti.
  • Ubytovanie je možné v HOTEL RING.
  • Reštaurácie RING na paddocku je otvorená počas celého dňa.
  • Akreditácia novinárov prebieha na mieste v Race office.

Propozície

Kontakt