Veľká cena SR na novom variante okruhu SLOVAKIA RING!