Okruh SLOVAKIA RING vstupuje do svojej siedmej sezóny