KESKOMOBIL AUTO SHOW s rekordným počtom štartujúcich