KESKOMOBIL AUTO SHOW s rekordnou účasťou nezastavilo ani zlé počasie