Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko na SLOVAKIA RINGU

Orechová Potôň, 7. september 2020 - Európsky týždeň mobility prichádza 22. septembra aj na okruh SLOVAKIA RING. Uskutoční sa tu odborná diskusia "Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko" o prioritných reformách a investíciách pre plán obnovy Slovenska v oblasti rozvoja a digitalizácie dopravy pre najbližších 5 až 10 rokov. Organizácia podujatia spadá pod taktovku neziskového zduženia driving.digital, ktoré sa touto problematikou zaoberá už od roku 2019.

Okruh SLOVAKIA RING privíta 22. septembra vrcholných predstaviteľov štátu, špičku akademického sektoru a najvýznamnejších aktérov slovenského dopravného priemyslu. Tejto diskusie - resp. "okrúhleho stola" sa môže zúčastniť aj laická verejnosť, a to prostredníctvom online streamu na stránke driving.digital.

Dopravné odvetvie a informačné technológie - to je tzv. inteligentná mobilita. Jej ďalšie reformy a otázku investícií prerokujú ministri Andrej Doležal (doprava a výstavba), Richard Sulík (hospodárstvo), Eduard Heger (financie) spolu so zodpovednými štátnymi tajomníkmi.

Súčasťou podujatia budú aj praktické ukážky výsledkov slovenského výskumu a vývoja. Tie predvedú možnosti slovenských podnikov a univerzít, ako dokážu prispieť svojimi inováciami do významných investičných projektov, s ambíciou naštartovania zmien v hospodárstve Slovenska.

Za oblasť výskumu budú diskutovať napríklad prof. Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity Viedeň, prof. Ľubomír Šooš zo Strojníckej fakulty STU, prof. Tatiana Kováčiková - vedúca oddelenia medzinárodných výskumných projektov na Žilinskej univerzite a prof. Ján Košturiak - inovátor a zakladateľ Podnikateľskej univerzity IPA Slovakia.

Priority a potreby verejnej dopravy predstavia Peter Sádovský - prezident Zväzu autobusovej dopravy a Radoslav Štefánek - člen predstavenstva ZSSK.

Diskutovať sa bude určite aj na témy nových ekologických pohonov, preberie sa tiež digitálna dopravná infraštruktúra a nové služby. Otvára sa priestor pre nové študijné odbory, ktoré zvýšia motiváciu študovať na technických univerzitách.

Program a ďalšie informácie o podujatí nájdete na oficiálnej stránke organizátora driving.digital.

Kontakt pre médiá:
IGOR ŠENKARČIN
Riaditeľ
driving.digital
tel.: +421 908 309 515
e-mail: igor.senkarcin@drivingdigital.org

Tlačová správa