SLOVAKIA RING sa teší na európsku motocyklovú špičku