SLOVAKIA RING rozhodol o motocyklových šampiónoch Alpe Adrie a prepisoval svoju históriu.