11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 – Zvláštne ustanovenia a prihlasovanie

Posledné podujatie sezóny motoristického športu na Slovensku, 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020, sa hlási k slovu. Organizátor práve zverejnil Zvláštne ustanovenia a spustil prihlasovanie na podujatie.

Máme už za sebou takmer kompletnú sezónu automobilových športov. Treba povedať, že bola z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19, veľmi netradičná a nesmierne náročná. Bolo v nej zrušených niekoľko vrcholných podujatí, v niektorých disciplínach vlastne sezóna začínala v čase, kedy inokedy končieva. Napriek všetkým spomínaným problémom sa zdá, že nakoniec sa ju podarí úspešne zvládnuť. Zvládnuť, aj v rátane záverečného podujatia, ktorým už po jedenásty krát v rade bude podujatie AUTO SHOW konajúce sa na SLOVAKIA RINGU. Práve v tomto momente totiž organizátor zverejnil Zvláštne ustanovenia k podujatiu, ako aj spustil prihlasovanie súťažiacich.

Podujatie 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020, rovnako aj v tomto roku ukončí slovenskú oficiálnu sezónu automobilových športov. Na umelo vytvorených jedinečných tratiach, ktoré pokrývajú viac menej celý areál SLOVAKIA RINGU sa divákom predstavia súťažiaci z viacerých disciplín automobilového športu. Rallysti, kopciari, rallycrossári, autocrossári a všetci ostatní, ktorým koluje v žilách vysokooktánový benzín.

Či sa podarí sprístupniť podujatie aj pre divákov, je v tomto momente ešte otázne, viac nám napovie ďalší vývoj pandemickej situácie, ale aj záväzné nariadenia Vlády Slovenskej republiky v boji s pandémiou COVID-19.

Každý kto na vlastnej koži zažil podujatie Auto Show vie, že práve tu majú jazdci nielen z disciplíny rally, ale aj ostatných, priestor a možnosť predviesť svoje jazdecké umenie šéfom, či partnerom tímov, priateľom, rodinným príslušníkom, proste všetkým, ktorí im akokoľvek v tomto športe pomáhajú.

Aby však podujatie fungovalo bez akýchkoľvek problémov, musí mať aj 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020, rovnako ako všetky motoristické podujatia, pevne stanovené pravidlá. A práve tie sú zhrnuté vo Zvláštnych ustanoveniach. Tie nájdete na stránke organizátora, čiže www.slovakiaring.sk, ale aj na stránke www.sams.sk. Spoločne so Zvláštnymi ustanoveniami bolo spustené aj prihlasovanie súťažiacich na toto podujatie. Prihlášku ako aj zoznam prihlásených si môžete pozrieť na stránke http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php

Záverom ešte raz pripomíname, že podujatie 11. KEKO MOBILE AUTO SHOW 2020 odštartuje v dňoch 13. – 14.11.2020.

Miro Majláth
Predseda organizačného výboru
11. KESKO MOBILE Auto Show 2020