Úspešné ukončenie a odovzdanie projektu MOBILEUM

Orechová Potôň, 25.9.2023 – Nový projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom MOBILEUM bol úspešne ukončený a odovzdaný do prevádzky. Významne tak rozširuje výstavnícke a interaktívne možnosti areálu Slovakia Ring.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa v areáli Slovakia Ringu vybudoval nový multifunkčný priestor vhodný pre interaktívne výstavy, workshopy a pod – ako prístavba k hlavnému objektu športového zariadenia.

Oficiálne odovzdanie projektu prebehlo v pondelok 25.9.2023 za účasti zástupcov oboch partnerov – Výcvikového zariadenia pre vodičov. s.r.o. a Mobilisu zážitkového a interaktívneho centra v Győri ako aj zástupcov operačného programu projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Maďarský partner projektu - zážitkové a interaktívne centrum Mobilis v Győri má za cieľ za pomoci tohto projektu rozšíriť a spestriť existujúcu ponuku svojich služieb obstaraním nových interaktívnych simulátorov a zriadením nového kreatívneho digitálneho pracovného priestoru.

Areál pretekárskeho okruhu týmto projektom získal nový priestor interaktívnej zóny pre návštevníkov z kruhov základných a stredných škôl, ako aj bežnej verejnosti či rodín s deťmi. Nové priestory a prístroje si hneď aj vyskúšali prví návštevníci – deti z Centra pre deti a rodiny v Dunajskej Strede, ako aj školáci zo základnej školy v neďalekej Orechovej Potôni.

Hlavným cieľom projektu bola aj vzájomná výmena vedomostí a skúseností partnerov, spoločná propagácia prihraničného regiónu a jeho atrakcií s cieľom prilákať čo možno najväčší počet návštevníkov do oblasti.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Názov projektu:

MOBILEUM - Cooperation of mobility related interactive science exhibitions

Identifikačné číslo projektu:

SKHU/1902/1.1/086

Operačný program:

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Vedúci partner (SK): Výcvikové zariadenia pre vodičov, s.r.o.

Cezhraničný partner projektu (HU): Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

Celkový rozpočet projektu: 1 132 185,36 EUR

Celková výška podpory na projekt ako celok: 962 357,54 EUR

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP – vedúci partner:

Celková výška oprávnených výdavkov: 668 371,09 EUR

Výška podpory - príspevok z EFRR (85 %): 568 115,42 EUR

Výška spolufinancovania (15 %): 100 255,67 EUR

Trvanie projektu:

1.10.2020 - 30.9.2023


"Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

www.skhu.eu


Kontakt pre médiá:

Ing. Peter Pecze

Marketingový riaditeľ

Email: pecze@slovakiaring.sk

Mobilné č.: +421 911 423 134

Web: www.slovakiaring.sk

Tlačová správa na stiahnutie