Chceš sa zdokonaliť v Parkovaní? Nevieš sa zmestiť do vyhradeného parkovacieho miesta? Tento kurz je určený presne pre teba.

Popis kurzu

Kurz PARKOVANIA sa vykonáva na vlastnom vozidle bez rizika jeho poškodenia. Na cvičisku sú z gumových kužeľov vytvorené reálne situácie, s ktorými sa vodiči pri parkovaní bežne stretávajú. Celý kurz sa začína teoretickou časťou, v ktorej vás inštruktor oboznámi so zásadami rôznych štýlov parkovania: pozdĺžne a priečne. Zároveň vám pomôžu pri asistencii parkovacej kamery či dynamicky navádzacích čiar či automatického parkovania vozidla (ak je ním vybavené).

Ora
Registrácia

07:30 - 07:50

Jegyzet 2019 08 02 150308
Trvanie kurzu

8.00 hod. – 12.00 hod.

Ciel kurzu
Cieľ kurzu

prehľad pri parkovaní, mapovanie možností parkovania, orientácia v priestore

Prinos kurzu
Prínos kurzu

zaparkovať bez poškodenia vozidla

Priebeh

Cieľom teoretickej časti je pochopenie správania sa vozidla z vtáčej perspektívy a tým vytvorenia návodu na parkovania. Následná praktická časť sa začína jednoduchými cvikmi na ovládanie vozidla a postupne sa obtiažnosť zvyšuje a pridávajú sa aj prekážky, ktoré zmenšujú priestor na manévrovanie vozidla. Celý kurz je určený pre skupiny minimálne 4 až maximálne 6 osôb. Preto sa využíva aj forma výučby pozorovaním, kedy sa účastníci oboznámia napríklad s konkrétnou situáciou z teoretického nákresu, parkovanie si absolvujú ako spolujazdci, následne ho budú pozorovať z vonkajšej časti a na záver si to vyskúšajú sami.

Tešíme sa na Vás a veríme, že aj pri tomto kurze zažijete príjemnú atmosféru a veľa nových zručností.

PRIPRAVENÝ NA KURZ?

POTREBUJETE PORADIŤ?

DSC5674
Eva ESZTERGÁLYOSOVÁ
Office Manager Centrum bezpečnej jazdy

Galéria