New Web 2

O akadémii

Akadémia je určená pre deti vo veku od 7 do 10 rokov (minimálna výška je 130cm) a pozostáva zo 6 nadväzujúcich kurzov. V rámci nej sa deti oboznámia s motokárou SODI LR5 – Honda GX200 (6k), na ktorej celá výuka prebieha. Nenásilnou a hlavne hravou formou sa postupne oboznámia so základnými pravidlami jazdy ako aj bezpečnostnými vlajkovými signálmi na trati tak, aby po absolvovaní celej akadémie vedeli plnohodnotne využiť všetky získané informácie a skúsenosti k zlepšeniu svojej jazdy.

Akadémia je tiež zameraná na zlepšenie reflexov, rovnováhy a kondície. Využíva pritom špeciálne cvičenia a prvky programu navrhnutého práve pre túto oblasť. Po absolvovaní základnej akadémie „MINI RACE“ môžu deti pokračovať v nadstavbovej časti „KADET RACE“, kde sa s nimi ďalej pracuje na zdokonaľovaní jazdeckých zručností s väčším dôrazom na podávanie vyváženého výkonu a so zameraním sa na pretekové tempo a stratégiu. Väčší dôraz je tiež kladený na bezpečnostné vlajkové signály a dodržiavanie základných pravidiel počas pretekov. Súčasťou nadstavbovej akadémie je pravidelné organizovanie pretekov, ktoré sa zaratúvajú do medzinárodných svetových pretekov SODI - SWS. Obe časti akadémie prebiehajú pod dohľadom skúsených a profesionálnych inštruktorov.

MINI RACE

 • Celková dĺžka akadémie: 6 kurzov /dĺžka kurzu: 90 min (30 min teoretická časť + 60 min praktické jazdy)
 • Termíny konania *: vždy pondelok, v čase od 17:00h - 18:30h
 • Cena akadémie: 330€ s DPH (55 € / kurz)
 • V cene je zahrnutý aj prenájom ochrannej prilby
 • Odporúčame pevnú obuv, rukavice a oblečenie s prekrytím celého tela

KADET RACE

 • Celková dĺžka akadémie: 6 kurzov /dĺžka kurzu: 90 min (30 min teoretická časť + 60 min praktické jazdy)
 • Termíny konania *: vždy utorok, v čase od 17:00h -18:30h
 • Celková cena akadémie: 330€ s DPH (55€ / kurz)
 • V cene je zahrnutý aj prenájom ochrannej prilby
 • Podmienkou je absolvovanie základnej časti akadémie MINI RACE
 • Odporúčame pevnú obuv, rukavice a oblečenie s prekrytím celého tela

*Akadémia sa koná aj počas nepriaznivého počasia v priestoroch SLOVAK KARTING CENTER.

Ako sa zaregistrovať do akadémie ?

Stačí poslať email (meno, priezvisko a vek dieťaťa a telefonický kontakt na zákonného zástupcu) na kontakt nižšie. Následne obdržíte všetky potrebné informácie.

Kontakt