New Web karting logos

O akadémii

Detská akadémia je určená pre deti vo veku od 7 do 10 rokov (minimálna výška detí je 130cm). Na akadémií sa deti oboznámia s detskou motokárou SODI LR5 – Honda GX200 s výkonom 6 koní, na ktorej celá akadémia prebieha. Nenásilnou a hlavne hravou formou sa postupne oboznámia so základnými pravidlami jazdy na motokáre ako aj bezpečnostnými vlajkovými signálmi na trati tak, aby po absolvovaní celej akadémie vedeli plnohodnotne využiť všetky získané informácie a skúsenosti k zlepšeniu svojej jazdy na motokáre.

Akadémia je tiež zameraná na zlepšenie reflexov, rovnováhy a kondície. Po absolvovaní základnej akadémie „MINI RACE“ môžu deti pokračovať v nadstavbovej časti „KADET RACE“, kde sa s nimi ďalej pracuje na zdokonaľovaní jazdeckých zručností s väčším dôrazom na podávanie vyváženého výkonu a so zameraním sa na pretekové tempo a stratégiu. Počas tejto nadstavbovej časti je kladený väčší dôraz na bezpečnostné vlajkové signály a dodržiavanie základných pravidiel počas pretekov. Súčasťou nadstavbovej akadémie je pravidelné organizovanie pretekov, ktoré sa zaratúvajú do medzinárodných svetových pretekov SODI - SWS. Obe časti akadémie prebiehajú pod dohľadom skúsených a profesionálnych inštruktorov.

MINI RACE

  • Celková dĺžka akadémie: 6 lekcií / dĺžka 1 lekcie: 1,5 hodiny (30min teoretická časť + 60min praktické jazdy)
  • Cena akadémie: 330,- Euro ( 55,- Euro / lekcia )
  • Termíny konania *: vždy pondelok, v čase od 17:00-18:30 hod.

KADET RACE

  • Celková dĺžka akadémie: 6 lekcií ( dĺžka lekcie: 1,5 hodiny (30min teoretická časť + 60min praktické jazdy)
  • Celková cena akadémie: 330,- Euro ( 55,- Euro / lekcia )
  • Termíny konania *: vždy utorok, v čase od 17:00-18:30 hod
  • Pokračovanie základnej časti akadémie MINI RACE

*Akadémia sa koná aj počas nepriaznivého počasia v priestoroch SLOVAK KARTING CENTER.

Spustenie akadémie

V závislosti od dopytu, aktuálnej pandemickej situácie a vládnych nariadení. Predpokladaný termín spustenia prvých termínov je prelom apríl/máj 2021.

Ako sa zaregistrovať do akadémie ?

Stačí poslať email (meno, priezvisko a vek dieťaťa a telefonický kontakt na zákonného zástupcu) na adresu: karting@slovakiaring.sk. Následne Vám budú zaslané všetky potrebné informácie.