Základnou myšlienkou formátu pretekov SKC-SWS 2024 je zatraktívniť preteky pre nových jazdcov bez straty atraktivity pre súčasných aktívnych jazdcov a to na základe rozdelenia jazdcov do výkonnostných tried. V rámci tejto zmeny vzniká nový samostatný SERIÁL SKC-SWS pretekov, ktoré budú vyhodnocované samostatne v jednotlivých výkonnostných triedach. Tieto série pretekov budú vyhodnocované nezávisle od základného bodového hodnotenia SWS vždy na konci aktuálnej sezóny. Výhercovia jednotlivých tried získajú atraktívne ceny z portfólia produktov SLOVAKIA RING.

Zhrnuli sme vám najdôležitejšie informácie o pretekoch SWS Cup na motokárovej trati Slovak Karting Center

Formát

Jazdci SKC-SWS v sezóne 2024 budú rozdelení do troch jednotlivých výkonnostných tried:

 • základná trieda „AM“ ( Amateur + Rookie )
 • stredná trieda „PRO“ ( Pro + Semi-pro )
 • najvyššia trieda „ELITE“ ( Elite + World class + Legendary )

Každý jazdec má pridelenú aktuálnu výkonnostnú triedu SWS ( viď. Tab. ) na základe algoritmu ( počet pretekov/dosiahnuté výsledky/porovnanie s konkurenciou/podujatie domáce alebo zahraničné, atď.). Nový jazdec začína automaticky v triede „Rookie“. Každému jazdcovi bude pridelená jeho aktuálna trieda SKC-SWS pri prvej účasti na pretekoch SKC-SWS sezóna 2024 a v tejto triede bude bodovať počas celej zvyšnej sezóny.

Počet, popis a rozdelenie pretekov SKC-SWS v sezóne 2024

SUPER SPRINT CUP:

 • predpokladaný počet pretekov: 14
 • preteky jednotlivcov – maximálne 25 jazdcov
 • Termíny budú uvedené v kalendári SWS

SPRINT CUP:

 • Predpokladaný počet pretekov: 7
 • preteky jednotlivcov – maximálne 64 jazdcov
 • Termíny budú uvedené v kalendári SWS


Bodovanie SKC-SWS SPRINT CUP

Každá kategória SKC-SWS SPRINT CUP boduje v pretekoch samostatne bez ohľadu na hlavné bodovanie SWS podľa finálneho umiestnenia v pretekoch.

Poradie a bodovanie v pretekoch

Bodová kompenzácia SPRINT CUP

Na konci sezóny sa z celkového počtu SKC-SWS SPRINT CUP získaných bodov, odrátajú 3 najhoršie výsledky ( do najhorších výsledkov sa počítajú aj 0 výsledky, napr. pre neúčasť na pretekoch). Po odrátaní týchto výsledkov bude stanovené finálne poradie jazdcov. V prípade rovnosti bodov, rozhodujú lepšie umiestnenia v jednotlivých zarátaných pretekoch.

Odmeny pre víťazov v kategórii SPRINT CUP

Výhercovia jednotlivých výkonnostných tried ( jazdci v poradí 1. -3. ) získajú atraktívne ceny z portfólia produktov RING. Celkom : 9ks ( 3xAM, 3xPRO, 3xELITE ):

 • 1. Miesto – Jazda na Hyundai i30 N - 30min.
 • 2. Miesto – Kurz bezpečnej jazdy AUTO ŠTANDARD
 • 3. Miesto - Kurz bezpečnej jazdy AUTO ŠTART

Bodovanie SKC-SWS SUPER SPRINT CUP

Každá kategória SKC-SWS „SUPER SPRINT CUP“ boduje v pretekoch samostatne bez ohľadu na hlavné bodovanie SWS podľa finálneho umiestnenia v pretekoch.

Poradie a bodovanie v pretekoch:

Bodová kompenzácia SUPER SPRINT CUP

Na konci sezóny sa z celkového počtu SKC-SWS SPRINT CUP získaných bodov, odrátajú 8 najhorších výsledky ( do najhorších výsledkov sa počítajú aj 0 výsledky, napr. pre neúčasť na pretekoch). Po odrátaní týchto výsledkov bude stanovené finálne poradie jazdcov. V prípade rovnosti bodov, rozhodujú lepšie umiestnenia v jednotlivých zarátaných pretekoch.

Odmeny pre víťazov v kategórii SUPER SPRINT CUP

Výhercovia jednotlivých výkonnostných tried ( jazdci v poradí 1. -3. ) získajú atraktívne ceny z portfólia produktov RING. Celkom : 9ks ( 3xAM, 3xPRO, 3xELITE )

  • 1. Miesto – Jazda na Hyundai i30 N - 30min.
  • 2. Miesto – Kurz bezpečnej jazdy AUTO ŠTANDARD
  • 3. Miesto - Kurz bezpečnej jazdy AUTO ŠTART
AKTUÁLNE PORADIE SKC – SWS 2024

Poradie šampionátu SKC – SWS 2024 SUPER SPRINT CUP / SPRINT CUP nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Kontakty

SRA WWW RECEPCIA
Motokáry recepcia
SLOVAK KARTING CENTER
https://slovakiaring.sk/assets/images/svg/placeholder.svg
Mátyás Koczó
Event manager Slovak Karting Center