Základnou myšlienkou nového formátu pretekov SKC-SWS 2022 je zatraktívniť preteky pre nových jazdcov bez straty atraktivity pre súčasných aktívnych jazdcov a to na základe rozdelenia jazdcov do výkonnostných tried. V rámci tejto zmeny vzniká nový samostatný SERIÁL SKC-SWS pretekov, ktoré budú vyhodnocované samostatne v jednotlivých výkonnostných triedach. Tieto série pretekov budú vyhodnocované nezávisle od základného bodového hodnotenia SWS vždy na konci aktuálnej sezóny. Výhercovia jednotlivých tried získajú atraktívne ceny z portfólia produktov SLOVAKIA RING.

Zhrnuli sme vám najdôležitejšie informácie o pretekoch SWS Cup na motokárovej trati Slovak Karting Center

Formát

Jazdci SKC-SWS v sezóne 2022 budú rozdelení do troch jednotlivých výkonnostných tried:

 • základná trieda „AM“ ( Amateur + Rookie )
 • stredná trieda „PRO“ ( Pro + Semi-pro )
 • najvyššia trieda „ELITE“ ( Elite + World class + Legendary )

Každý jazdec má pridelenú aktuálnu výkonnostnú triedu SWS ( viď. Tab. ) na základe algoritmu ( počet pretekov/dosiahnuté výsledky/porovnanie s konkurenciou/podujatie domáce alebo zahraničné, atď.). Nový jazdec začína automaticky v triede „Rookie“. Každému jazdcovi bude pridelená jeho aktuálna trieda SKC-SWS pri prvej účasti na pretekoch SKC-SWS sezóna 2022 a v tejto triede bude bodovať počas celej zvyšnej sezóny.

Počet, popis a rozdelenie pretekov SKC-SWS v sezóne 2022

SUPER SPRINT CUP:

 • predpokladaný počet pretekov: 28
 • preteky jednotlivcov – maximálne 18 jazdcov
 • Termíny budú uvedené v kalendári SWS

SPRINT CUP:

 • Predpokladaný počet pretekov: 14 (7 kôl x 2 preteky )
 • preteky jednotlivcov – maximálne 36 jazdcov
 • Termíny budú uvedené v kalendári SWS

Bez delenia výkonnostných tried SKC-SWS

ENDURANCE CUP:

 • predpokladaný počet pretekov: 3 (2x 4H + 1x 6H )
 • preteky teamov – maximálne 16 teamov
 • 4H : termíny budú uvedené v kalendári SWS
 • 6H : termíny budú uvedené v kalendári SWS

+ ŠPECIÁL : 24H ENDURANCE – nezaradený do bodovania SKC

Bodovanie SKC-SWS SPRINT CUP

Každá kategória SKC-SWS SPRINT CUP boduje v pretekoch samostatne bez ohľadu na hlavné bodovanie SWS podľa finálneho umiestnenia v pretekoch.

Poradie a bodovanie v pretekoch

Bodová kompenzácia SPRINT CUP

Na konci sezóny sa z celkového počtu SKC-SWS SPRINT CUP získaných bodov, odrátajú 3 najhoršie výsledky ( do najhorších výsledkov sa počítajú aj 0 výsledky, napr. pre neúčasť na pretekoch). Po odrátaní týchto výsledkov bude stanovené finálne poradie jazdcov. V prípade rovnosti bodov, rozhodujú lepšie umiestnenia v jednotlivých zarátaných pretekoch.

Odmeny pre víťazov v kategórii SPRINT CUP

Výhercovia jednotlivých výkonnostných tried ( jazdci v poradí 1. -3. ) získajú atraktívne ceny z portfólia produktov RING. Celkom : 9ks ( 3xAM, 3xPRO, 3xELITE ):

 • 1. Miesto – Jazda na Honda Civic Typer R, 30 min vrátane školenia a prilby
 • 2. Miesto – Jazda na KIA Ceed GT, 30 min, vrátane školenie a prilby
 • 3. Miesto - Kurz bezpečnej jazdy AUTO ŠTANDARD

Bodovanie SKC-SWS SUPER SPRINT CUP

Každá kategória SKC-SWS „SUPER SPRINT CUP“ boduje v pretekoch samostatne bez ohľadu na hlavné bodovanie SWS podľa finálneho umiestnenia v pretekoch.

Poradie a bodovanie v pretekoch:

Bodová kompenzácia SUPER SPRINT CUP

Na konci sezóny sa z celkového počtu SKC-SWS SPRINT CUP získaných bodov, odrátajú 8 najhorších výsledky ( do najhorších výsledkov sa počítajú aj 0 výsledky, napr. pre neúčasť na pretekoch). Po odrátaní týchto výsledkov bude stanovené finálne poradie jazdcov. V prípade rovnosti bodov, rozhodujú lepšie umiestnenia v jednotlivých zarátaných pretekoch.

Odmeny pre víťazov v kategórii SUPER SPRINT CUP

Výhercovia jednotlivých výkonnostných tried ( jazdci v poradí 1. -3. ) získajú atraktívne ceny z portfólia produktov RING. Celkom : 9ks ( 3xAM, 3xPRO, 3xELITE )

 • 1. Miesto – Jazda na Honda Civic Typer R, 30 min vrátane školenia a prilby
 • 2. Miesto – Jazda na KIA Ceed GT, 30 min, vrátane školenie a prilby
 • 3. Miesto - Kurz bezpečnej jazdy AUTO ŠTANDARD
AKTUÁLNE PORADIE SKC – SWS 2022

Postupne aktualizované poradie šampionátu SKC – SWS 2022 SUPER SPRINT CUP / SPRINT CUP nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Kontakty

SRA WWW RECEPCIA
Motokáry recepcia
SLOVAK KARTING CENTER
DSC5803
Simon KRASŇANSKÝ
Prevádzkový manager Slovak Karting Center