ASF77865

Preteky cestných automobilov na okruhu

20.–22. august 2021

Najväčšie a najdôležitejšie automobilové preteky na Slovensku majú opäť svoj tradičný termín v druhej polovici augusta. Množstvo divízií s výkonnými vozidlami GT3 (Lamborghini, Audi, Ferrari, BMW...), ale aj juniorských formúl, cestovných vozidiel a vyrovnaných pohárových áut, bude okupovať našu trať od rána do večera v sérii tréningov, kvalifikácií a napínavých šprintových či vytrvalostných pretekov.

Vstupenky

Podujatie je plánované aj s obmedzenou diváckou účasťou v závislosti od aktuálne platných nariadení a obmedzení Úradu verejného zdravotníctva SR. O spôsobe predaja vstupeniek a režime vstupu budeme informovať zhruba 2 týždne pred konaním podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

Médiá

Pre účasť médií na podujatí je nutná elektronická akreditácia. Po schválení akreditácie platia pravidlá vstupu rovnako ako pre účastníkov podujatia - predložiť na mieste treba niektoré z týchto potvrdení:

- negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie Covid-19 nie staršie ako 24h

- doklad o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny s uplynutím viac ako 14 dní od podania druhej dávky ale nie viac ako 12 mesiacov (pri dvojdávkovej schéme vakcinácie)

- doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny s uplynutím viac ako 21 dní ale nie viac ako 12 mesiacov (pri jednodávkovej schéme vakcinácie)

- doklad o zaočkovaní prvej dávky vakcíny s uplynutím viac ako 14 dní a nie viac ako 12 mesiacov pokiaľ bola vakcína podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19

- doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starší ako 180 dní