Areál pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING obnovuje svoju prevádzku

Areál pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING v zmysle nariadenia vlády SR a jeho krízového štábu od 22.4.2020 OBNOVUJE svoju prevádzku s nasledujúcimi OBMEDZENIAMI:

 • Prevádzka pretekárskej dráhy SLOVAKIA RING sa otvára pre verejnosť a profesionálnych jazdcov. Obmedzenia však platia na limitovaný počet účastníkov a potrebu registrácie na presné termíny. Viac informácií nájdete pri jednotlivých aktivitách v sekcii Kalendár
 • Prevádzka motokárového centra sa otvára pre testovanie jazdcov a požičovne motokár pre verejnosť. Obmedzenia však platia na limitovaný počet účastníkov a potrebu registrácie na presné termíny
 • Hromadné podujatia s prístupom verejnosti sú naďalej prerušené
 • Zatvorené a neprístupné sú aj všetky tribúny a terasy areálu
 • Všetci návštevníci sú povinní pri vstupe a pohybe v rámci areálu nosiť ochranné rúška a dodržiavať minimálny odstup 2m od ostatných účastníkov. Zároveň sú povinní sledovať a dodržiavať pokyny obslužného personálu a vyhýbať sa sociálnemu kontaktu v čo najväčšej možnej miere s ostatnými účastníkmi
 • Reštaurácia RING poskytuje jedlá a nápoje počas svojich prevádzkových hodín len cez predajné okienko, priestory spoločného sedenia a terasy sú neprístupné
 • Čerpacia stanica je otvorená, možná je bezhotovostná platba priamo pri čerpacej stanici
 • Centrum bezpečnej jazdy zostáva do odvolania zatvorené. Pripravujeme úpravu prevádzky a novú formu poskytovania kurzov. Všetky nevyužité poukážky sa predĺžia v závislosti od vývoja aktuálnej situácie a našich možností poskytovania kurzov. Pre viac info kontaktujte cbj@slovakiaring.sk
 • Parkovanie vo vnútri areálu (na paddocku) a pred budovami je regulované. Riaďte sa pokynmi obslužného personálu
 • Vojenské múzeum je do odvolania zatvorené
 • Hotel RING a jeho služby sú naďalej do odvolania zatvorené
 • Malkia Park je do odvolania naďalej zatvorený

V celom areáli platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia. Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelné dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Všetky platby je možné realizovať bezhotovostne. Termíny plánovaných aktivít budú vždy aktualizované v našom webovom kalendári