11.KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 sa uskutoční o týždeň neskôr

11.KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 sa uskutoční o týždeň neskôr

Podujatie 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 sa z dôvodu vládnych opatrení presúva termín konania o týždeň neskôr. Podujatie sa uskutoční v dňoch 20. – 21.11.2020.

Organizačný výbor podujatia 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 pripravuje podujatie v spolupráci so SAMŠ ako aj v súlade s nariadením ÚVZ SR o organizácii hromadných športových podujatí, musíme síce so smútkom v duši všetkým účastníkom oznámiť, že podujatie plánované na 13. – 14.11:2020 sa uskutoční v novom termíne, čiže v dňoch 20.- 21.11.2020.

Rozhodnutie organizačný výbor prijal na základe Vyhlášky ÚVZ SR, ktoré nadobudlo platnosť dňa 30.10.2020.

Z toho dôvodu sme, aj keď veľmi neradi, prijali rozhodnutie o zmene termínu konania podujatia 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 o týždeň neskôr, číže v termíne 20. – 21.11.2020.

Samozrejme, o všetkých novinkách vás všetkých budeme vopred informovať.

Zároveň si dovoľujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa na spomínanom podujatí majú záujem zúčastniť, si dovoľujeme pripomenúť, že Zvláštne ustanovenia k podujatiu sú zverejnené na web stránke https://slovakiaring.sk/sk/auto-show-slovakia-ring-2020 a prihlasovací formulár máte možnosť vyplniť na web stránke http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php.