Časový Harmonogram

Rozdelenie na 3 skupiny, jazda každej skupiny v trvaní 20 minút

Školenie

Školenia prebiehajú v exteriéri v časoch: 9:00, 10:30, 13:00, 14:30.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu skupiny a harmonogramu počas dňa.

Ceny

Celodenný lístok:

120€ s DPH, vrátane transpondéra


20 min. jazda: 30€ s DPH

Prenájom boxu: 100€ s DPH, úhrada na mieste

Informácie

Pre našu aj vašu bezpečnosť a hlavne zrýchlenie celej registrácie doporučujeme si VOPRED online zakúpiť lístok. Čerpanie iných darčekových poukazov je tiež možné.

Po online zakúpení dostanete lístok/poukážku na email, spolu s ním a kartičkou RACER CARD sa preukážete pri registrácii v RACE OFFICE. Registrácia prebieha od 7:30h, vstupuje sa len po jednom pri dodržiavaní 2m odstupov. Pri registrácii budete zaradení do konkrétnej rýchlostnej skupiny a vyzdvihnete si transpondér.

Prosíme vás pri parkovaní o využívanie celej plochy paddocku s dostatočnými odstupmi od ostatných, nezhlukujte sa len pred vežou. Pri návšteve vás žiadame o disciplinovanosť, dodržiavanie všetkých hygienických opatrení v zmysle nariadení vlády SR a dodržiavania pokynov obslužného personálu.

Vopred sa ospravedlňujeme za možný predlžený čas registrácie spôsobený týmito opatreniami.

Fotografom je vstup na obslužné cesty okruhu povolený s reflexnou vestou - nutná registrácia v RACE OFFICE.

Covid-19 opatrenia

V súlade s aktuálne platnými pandemickými nariadeniami vlády Slovenskej republiky sú účastníci povinní:

  • Preukázať sa aktuálne platným antigen/RT-PCR negatívnym testom na ochorenie Covid-19
  • Nosiť ochranné rúško v exteriéri, pri dodržaní odstupu min. 5m ochranné rúško nutné nie je
  • Nosiť respirátor triedy min. FFP2 v interiéri
  • Dodržiavať sociálny odstup aspoň 2 metre
  • Platí zákaz podávania rúk
  • Pravidelne si dezinfikovať ruky

Kúpiť online

Máte otázky?

SRA WWW Race off
RACE OFFICE
Jazdy pre verejnosť SLOVAKIA RING