CENA: 120 EUR vrátane časomiery (8x20min.)

ŠKOLENIA: 8:30 a 12:00 a 15:00

ČASOVÝ HARMONOGRAM

A - rýchli jazdci (...- 2:29)

B - pokročilí jazdi (2:30-2:39)

C - začiatočníci (2:40 - ...)

KONTAKT:

SRA WWW Race off
RACE OFFICE
Jazdy pre verejnosť SLOVAKIA RING