ZVLÁDAŤ KRÍZOVÉ SITUÁCIE

Naučíme vás zvládať rôzne typy šmykov či vyhýbacích manévrov.

JAZDIŤ ÚSPORNE

Efektívne metódy šetrenia nákladov za pohonné hmoty.

PREDVÍDAŤ
NEBEZPEČENSTVO

Eliminovať a predvídať krízové situácie na cestách.

SPOZNAŤ HRANICE
SEBA A SVOJHO VOZIDLA

Ukážeme vám limity vášho vozidla a vašich reakcií.