PORSCHE SPRINT CHALLENGE CENTRAL EUROPE bez verejnosti

Obľúbený seriál pretekov Porsche Sprint Challenge Central Europe organizovaný v dňoch 24.7 – 26.7 na SLOVAKIA RINGU sa tento rok bude konať bez divákov a len pre vybrané vopred akreditované médiá.

Rozhodnutie prišlo zo strany promotéra pretekov, ktorý v snahe minimalizovať riziká spojené s ochorením Covid-19 sprísnil účasť a podmienky samotnej organizácie podujatia. Tribúny a paddock okruhu tak ostanú tentokrát verejnosti neprístupné. V priestoroch areálu naďalej platia prísne bezpečnostné predpisy ako aj odporúčania a nariadenia vlády SR v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom.