Obnova prevádzky Centra bezpečnej jazdy

3.1.2022, Orechová Potôň - V rámci aktuálne platných nariadení vlády SR sa prevádzka Centra bezpečnej jazdy obnovuje počnúc dňom 14.01.2022. Centrum bude poskytovať kurzy v plnom rozsahu v režime O/P - teda pre plne zaočkované osoby proti ochoreniu Covid-19 a pre osoby, ktoré ochorenie prekonali, pričom ich potvrdenie o prekonaní nie je staršie ako 180 dní. V areáli platia naďalej prísne protipandemické opatrenia zahŕňajúce nosenie respirátorov triedy FFP2 v interiéri, dezinfekciu rúk a dodržiavanie potrebných odstupov od ostatných. Reštaurácia v areáli je tiež k dispozícii a poskytuje obedy pre svojich zákazníkov a návštevníkov.

Záujemcovia o kurzy sa môžu prihlasovať online podľa termínov uvedených v Kalendári.