Úprimnú sústrasť

Orechová Potôň, 15.12.2023 - S hlbokým zármutkom sme prijali nečakanú správu o úmrtí vzácneho a nám blízkeho človeka, pána Rudolfa Hrubého, dlhoročného podporovateľa a partnera nášho motoristického projektu. Najbližšej rodine, priateľom a všetkým známym vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Team Slovakia Ring