CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY OPäŤ V PREVÁDZKE

Jednou z posledných prevádzok okruhu SLOVAKIA RING , ktorej činnosť bola z nariadenia vlády SR pozastavená bolo Centrum bezpečnej jazdy. V zmysle posledných uvoľňovaní opatrení sa obnovuje prevádzka aj tu.

V snahe minimalizovať osobný kontakt a v rámci spomínaných nariadení vlády SR ponúka centrum kurzy v mierne modifikovanej podobe. Týka sa to hlavne teoretickej časti kurzov, ktoré bežne prebiehajú vo vnútorných priestoroch a učebniach. Pri AUTO kurzoch prebieha teraz táto časť formou online video školenia, ktorú účastníci absolvujú v pohodlí svojho domova a to deň pred konaním praktickej časti. Využiť na to môžu bežný počítač, notebook alebo aj mobilný telefón s aplikáciou pre Android i iOS. Praktická časť kurzu prebieha už štandardne vonku na cvičisku, vo vlastnom vozidle a s vysielačkou, ktorú dostáva do auta každý účastník pre komunikáciu s inštruktorom. Čas praktických jázd je mierne predĺžený, čím sa poskytuje dodatočný priestor pre prípadné otázky a individuálnu konzultáciu s inštruktorom.

Pri MOTO kurzoch prebieha teoretické školenie priamo v exteriéri na cvičisku a podľa bežného harmonogramu.

V celom areáli platia naďalej všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, vrátane dezinfekcie rúk, nosenia rúšok, dodržiavania minimálnych odstupov či nosenia rukavíc. Vnútorné učebne centra sú do odvolania neprístupné.

Na kurzy bezpečnej jazdy je možné sa prihlasovať online, aktuálne termíny a časy sú dostupné v Kalendári:

http://slovakiaring.sk/sk/kalendar/cbj

Všetky informácie o kurzoch ako aj možnosť si ich priamo online zakúpiť sú dostupné na webovej stránke centra: https://slovakiaring.sk/sk/centrum-bezpecnej-jazdy