12. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2021 – prihlasovanie pre účastníkov spustené!

23.9.2021 - Dnešným dňom boli zverejnené Zvláštne ustanovenia k podujatiu 12. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2021. Zároveň s ich zverejnením bolo spustené aj prihlasovanie súťažiacich.

Záverečné podujatie sezóny automobilových športov na Slovensku odštartuje v areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING už po dvanástykrát v rade. V tomto roku sa tak stane v dňoch 12. – 13.11.2021.

Rovnako ako v minulosti, aj teraz organizátor pripravil pre všetkých súťažiacich niekoľko noviniek.

Prvou novinkou je, že organizátor sa rozhodol v rámci 12. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2021 o drobný upgrade tratí, pričom pre súťažiacich pripravuje dva merané úseky, ktoré súťažné posádky absolvujú hneď dvakrát. Druhá novinka je, že popri tradičnom štartovom poli sa predstavia na SLOVAKIA RINGU aj súťažné posádky zo seriálu Motorsport Rally Cup, ktorí tu absolvujú posledné tohtoročné kolo spomínaného seriálu.

Zverejnenie Zvláštnych ustanovení k podujatiu 12. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2021 nájdete na: https://slovakiaring.sk/sk/auto-show-slovakia-ring-2021.

Prihlášku na podujatie, ako aj priebežný zoznam prihlásených sú dostupné na: http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php


Miro Majláth

predseda organizačného výboru

12.KESKO MOBILE AUTO SHOW 2021


Dokumenty