Moravsky pohar karting 2023

MSR + Majstrovský pohár (14.-16.júl)

Pozdravujeme všetkých, ktorým chýba vôňa benzínu, adrenalín a spoločný víkend s "eMPéčkom" a motokárami.
Ako v minulom roku môžeme očakávať pretekárov aj zo zahraničia, okrem jazdcov z Čiech, Moravy a Slovenska účasť prisľúbili jazdci z Poľska, Maďarska i Rakúska.

Program:
Piatok, 14.4.2023 - tréning
Sobota, 15.4.2023 - tréning, kvalifikácia
Nedeľa, 16.4.2023 - tri závodné jazdy

Viac info tu: moravsky-pohar.cz

Diváci

Vstup pre divákov je ZDARMA.

Registrácia a informácie pre jazdcov

Registrácia tu: https://www.rotax-ems.com/SK

Areál bude otvorený vo štvrtok, 13.4.2023, od 9:00. Poprosíme Vás, aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľskej služby, ktorá Vás nasmeruje k správnemu usporiadaniu v depe.

Poplatok za paddock (elektrika/sociálne zariadenia/odpad): 10,-eur/deň/motokára. Platba je možná len v hotovosti.
Paddock je určený iba pre servisnú techniku, stany a karavany. Civilné autá budú nasmerované na vyhradenú plochu.

Hlavný vstup do paddock-u sa nachádza oproti hlavnému vchodu do Hotela Ring.
Parkovanie bude organizované personálom SKC v súčinnosti s organizátorom podujatia MP.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku/plachtu pod motokáru.
Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddock-u bude pokutované. V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel (motokáry), alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených. Je zakázané jazdiť akýmkoľvek motorovým vozidlom, motocyklom alebo motokárou v paddock-u po bielych šmykových plochách. Je zakázané vŕtanie (kotvenie stanov) priamo do asfaltových plôch paddock-u. V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané nabíjať batérie, jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk. Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu SLOVAKIA RING bude pokutované podľa sadzobníka pokút uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Počas trvania podujatia musí účastník dodržiavať pravidlá areálu Slovakia Ring, ktoré sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a riadiť sa pokynmi personálu areálu Slovakia Ring. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel bude účastník povinný areál opustiť, ak ho k tomu personál vyzve.