Časový Harmonogram

3 skupiny, jazda každej skupiny v trvaní 20 minút

Školenie

Školenia prebiehajú v exteriéri v časoch: 9:00, 10:30, 13:00, 14:30.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu skupiny a harmonogramu počas dňa.

Ceny

Celodenný lístok:

80€ s DPH, vrátane transpondéra - predaj ONLINE VOPRED!


20 min. jazda 20€ s DPH

Prenájom boxu: 100€ s DPH, úhrada na mieste

Informácie

Pre našu aj vašu bezpečnosť a hlavne zrýchlenie celej registrácie je doporučujeme si VOPRED online zakúpiť lístok. Čerpanie iných darčekových poukazov je možné.

Po online zakúpení dostanete lístok/poukážku na email, spolu s ním sa a kartičkou RACER CARD sa preukážete pri registrácii v RACE OFFICE. Registrácia prebieha od 7:30, vstupuje sa len po jednom pri dodržiavaná 2m odstupov. Pri registrácii budete zaradení do konkrétnej rýchlostnej skupiny a vyzdvihnete si transpondér.

Prosíme vás o využívanie celej plochy paddocku s dostatočnými odstupmi od ostatných, nezhlukujte sa len pred vežou. Pri návšteve vás žiadame o disciplinovanosť, dodržiavanie všetkých hygienických opatrení v zmysle nariadení vlády SR a dodržiavania pokynov obslužného personálu.

Vopred sa ospravedlňujeme za možný predlžený čas registrácie spôsobený týmito opatreniami.

Fotografom vstup na dráhu je povolený - nutná registrácia v RACE OFFICE.

Kúpiť online

Máte otázky?

SRA WWW Race off
RACE OFFICE
Jazdy pre verejnosť SLOVAKIA RING