Kurzu sa môžu zúčastniť len absolventi kurzu AUTO ŠTANDARD

Predchádzajúce absolvovanie kurzu AUTO ŠTANDARD je podmienkou prihlásenia sa na tento kurz. Zameriavame v ňom na náročnejšie situácie – ako vyhýbanie sa prekážkam cez rozdielne adhézne povrchy, zvládnutie šmyku so simuláciou prekážok, pričom už nie je primárnym cieľom “len” zvládnuť vozidlo v šmyku ale počas manévru je potrebné vyhnúť sa i náhodným prekážkam. Obohatením je i simulácia a zvládnutie aquplaningu pri vyššej rýchlosti.

O kurze

Kurz Profi metodicky priamo nadväzuje na kurz AUTO ŠTANDARD, teda vychádzame zo skutočnosti, že vodič už má istú zručnosť so zvládnutím krízového brzdenia na rôznych povrchoch, ovláda správnu techniku vyhýbania sa náhodnej prekážke a poradí si s vozidlom v nedotáčavom a v pretáčavom šmyku. Podmienkou účasti na tomto kurze je teda predošlé absolvovanie kurzu AUTO ŠTANDARD.

Cieľ kurzu

Zvládnutie náročnejších krízových situácií

1 krizove brzdenie 1
Krízové brzdenie

Na rôznych povrchoch pri zmene adhézie

2 vyhybanie sa 1
Aquaplaning

Správanie vozidla a správna reakcia

3 nedotacavost 1
Zjazd z kopca

Prechod cez rôzne adhézie a vodné steny

Pretacavy smyk
Pretáčavý šmyk

Šmyk zadných kolies s vyhýbaním sa cez vodné steny

PRIEBEH KURZU

Kurz je určený vodičom, ktorí sa chcú ďalej zlepšovať a zvládať náročnejšie manévre. Začiatok kurzu patrí teoretickej príprave, kde sa napríklad podrobnejšie oboznámite s jasným rozdielom v brzdnej dráhe pri letných aj zimných podmienkach a to s letnými i zimnými pneumatikami, rozoberieme si i konkrétne vybrané pneumatiky vodičom (zmes, veľkosť, dezén) a ich vplyv na ovládanie vozidla v zhoršených podmienkach. Dôležitou témou je dôvod vzniku aquaplaningu a technika jeho zvládnutia. Detailnejšie sa pozrieme aj na faktory, ktoré predlžujú čas reakcie vodiča atď. Po teoretickej časti nasleduje spoločný obed (nie je v cene kurzu). V poobednom praktickom tréningu sa budeme venovať náročnejším krízovým situáciám. Jednou zo simulácií je napr. i vyvolanie pretáčavého šmyku s väčšou intenzitou, ktorú inštruktor zadá do riadiaceho počítača a počas jazdy v šmyku vám navyše zakomponuje do cesty zopár vodných prekážok v náhodnom poradí.

S inštruktorom si v závere spoločne vyhodnotíte získané informácie, taktiež si porovnáte skúsenosti z praktickej časti a pozriete sa aj na najčastejšie chyby, ktoré vyplynuli z tréningu. Každý účastník následne získava certifikát o absolvovaní kurzu PROFI.

V rámci kurzu sa poskytuje aj pitný režim a drobné občerstvenie.

Ora 190802 125735
Registrácia

08:30 – 08:50

Untitled
Teoretická príprava

09:00 – 10:45

Untitle2d
Obedová prestávka

12:30 – 13:30

Untit4led
Praktický tréning

11:00 - 12:30

13:30 - 16:30

PRIPRAVENÝ NA KURZ?

potrebujete poradiť?

https://slovakiaring.sk/assets/images/svg/placeholder.svg
Marieta Juhászová Ďurkovič
Office Manager Centrum bezpečnej jazdy

Galéria