Voľné pracovné pozície - Hotel RING

 • Ponúkaný plat: Mzda od brutto 739,00 eur plus benefity, bude upresnená pri osobnom pohovore.
 • Miesto výkonu práce je v areáli SLOVAKIA RING, Orechová Potôň.
 • Dátum nástupu dohodou.
 • Pracovný pomer na určitú dobu - počet mesiacov: 9
 • Údaje o zamestnávateľovi: Medano s.r.o. Orechová Potôň 800
 • Kontakt:

Vedúca hotelovej recepcie

 • Riadenie, organizácia a denný dohľad nad kvalitou práce zamestnancov úseku recepcie (5 zamestnanci)
 • Poskytovanie služieb pre hostí, predaj ubytovacích a doplnkových služieb, rezervácie pobytov
 • Registrácia hostí, agenda, spracovanie, vystavovanie a kontrola hotelových účtov a faktúr
 • Zodpovednosť za spracovanie uzávierok a za správnosť účtovaných cien
 • Reporting vedeniu, spracovanie štatistík a kontrola výdajov
 • Udržovanie a zvyšovanie kvality služieb oddelenia v súlade so štandardami hotela
 • Zodpovednosť za rozvoj osobných a profesijných schopností členov recepcie
 • Koordinácia a kontrola všetkých rezervácií v spolupráci s obchodným a housekeeping oddelením

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Dĺžka praxe: aspoň 1 rok
 • Zručnosti, schopnosti: Vodičské oprávnenie skupina B, cudzie jazyky: anglický - elementárna: A1 a A2, Počítače: Microsoft Excel - pokročilá, Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Outlook - pokročilá

Manažér reštaurácie

 • Zodpovednosť za vedenie prevádzky reštaurácie
 • Zodpovednosť za dodržiavanie interných štandardov
 • Zodpovednosť za dodržiavanie kvality poskytovaných služieb
 • Zodpovednosť za prebiehajúce akcie na stredisku
 • Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov
 • Sledovanie plnenia finančného planú podľa dohovoru s CEO
 • Výber a aktívna komunikácia s dodávateľmi
 • Vedenie pracovných pohovorov a následný výber vhodných kandidátov
 • Účasť na riešení prevádzkových situácii
 • Účasť na príprave eventov v súčinnosti s event manažérom
 • Zabezpečenie prevádzkových vecí a následná kontrola (otváracie hodiny, hygiena, inventár, techničke nedostatky...)
 • Dodržiavanie a zodpovednosť za HACCP
 • Práča s reštauračným systémom Blue Gastro Manager
 • Účasť na príprave sezónneho jedálneho lístka
 • Aktívna komunikácia so šéfkuchárom
 • Objednávanie tovaru, oceňovanie a programovanie do pokladničného systému
 • Inventúry, kontrola, optimalizácia zásob
 • Evidencia dochádzky, príprava podkladov pre výpočet mzdy
 • Sledovanie nových trendov v gastronómii a následná implementácia na prevádzke
 • Vedenie a kontrola študentov hotelovej akadémie

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Dĺžka praxe: aspoň 1 rok
 • Zručnosti, schopnosti/ Vodičské oprávnenie: Skupina B
 • Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi), analyzovanie a riešenie problémov, organizovanie a plánovanie práce
 • Cudzie jazyky: anglický - elementárna: A1 a A2
 • Počítače: Microsoft Excel - pokročilá, Microsoft Outlook - pokročilá, Microsoft Word - pokročilá

Vedúca chyžných

 • Zabezpečenie poskytovania kvalitných ubytovacích služieb v rámci štandardu triedy hotela
 • Vedenie a riadenie tímu chyžných (13 zamestnancov)
 • Komunikácia s hotelovými hosťami a riešenie ich požiadaviek, spolupráca s recepciou
 • Evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
 • Vypracovanie harmonogramu práce a podkladov pre mzdy
 • Zodpovednosť za stav a čistotu izieb a okolia
 • Dodržiavanie hygienických predpisov
 • Triedenie a balenie prádla a bielizne, zabezpečenie odvozu do práčovne
 • Nahlasovanie závad atď.

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
 • Dĺžka praxe: aspoň 1 rok

Chyžná / Upratovačka

 • Zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verejných a ostatných používaných priestorov v ubytovacom zariadení
 • Vykonávanie dohodnutých upratovacích činností (vysávanie, utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena posteľnej bielizne, umývanie okien a toaliet)
 • Zabezpečovanie čistoty na izbách a v ostatných priestoroch
 • Dodržiavanie hygienických štandardov
 • Výmena a dopĺňanie hygienických potrieb
 • Prijímanie a vydávanie posteľnej bielizne, uterákov a prestieraní do práčovne

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie

Kuchár

 • Zodpovednosť za najlepšiu možnú prípravu jedál a zároveň ekonomické využitie všetkých produktov
 • Prísne dodržiavanie noriem HACCP, nariadenie týkajúce sa potravín a jedál a hygienických predpisov
 • Výroba / výrobný proces; predkladanie jedál, menu a bufetov
 • Príprava a starostlivosť o bufety, zabezpečenie bufetov a doplňovanie chybujúcich položiek
 • Neustála kontrola kvality produktov a jedál
 • (Spolu) zodpovednosť za čistotu chladničiek, chladiacich jednotiek a osobného pracovného miesta
 • Zodpovednosť za vzhľad, čistotu a upravenosť pracovného odevu a to nasledovne: protišmyková obuv, pracovné nohavice, pracovný rondon, pracovná kuchárska čiapka
 • (Spolu)zodpovednosť za každodenné upratovanie a starostlivosť o vybavenie na osobnom pracovnom mieste
 • Dôsledne dodržovať technologické postupy a kalkulácie jednotlivých pokrmov
 • Dbať na správne zachádzanie so zvereným inventárom
 • Zodpovednosť za efektívne hospodárenie so surovinami v kuchyni v závislosti na prevádzke a objednávkach
 • Zabezpečenie optimálneho priebehu práce v kuchyni a samostatné zrealizovanie objednávok podľa ponukových listov
 • Dobrá komunikácia so servisným oddelením za účelom optimalizácie procesov
 • Dodržiavanie stanov HACCP, BOZP a PO
 • Profesionálne, ekonomické a hygienicky bezchybné zaobchádzanie a podávanie jedál

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
 • Dĺžka praxe: aspoň 2 roky v a-la-carte reštaurácii
 • Zručnosti, schopnosti/ Vodičské oprávnenie: Skupina B
 • Cudzie jazyky: anglický - elementárna: A1 a A2, nemecký - elementárna: A1 a A2
 • Skúsenosti s usporiadaním banketov výhodou
 • Znalosť odpovedajúcich legislatívnych predpisov EU, skúsenosť s implementáciou noriem HACCP
 • Čistý register trestov

Čašník

 • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi
 • Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí
 • Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania
 • Uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie
 • Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov)
 • Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie
 • Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
 • Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty
 • Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom, telefonicky alebo osobne
 • Odnášanie použitých príborov, tanierov a pohárov zo stolov

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
 • Zručnosti, schopnosti/Vodičské oprávnenie: Skupina B
 • Cudzie jazyky: anglický - elementárna: A1 a A2

Raňajkový čašník

 • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi
 • Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí
 • Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania
 • Uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie
 • Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov)
 • Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie
 • Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
 • Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty
 • Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých mailom, faxom, telefonicky alebo osobne
 • Odnášanie použitých príborov, tanierov a pohárov zo stolov

Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
 • Zručnosti, schopnosti/ Vodičské oprávnenie: Skupina B
 • Cudzie jazyky: anglický - elementárna: A1 a A2

Pomocná sila do kuchyne

 • Pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál
 • Obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty v priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky

Skladník

 • Prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu
 • Umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to určených, označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými štítkami
 • Vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok, balenie skladových zásob a ich pripravovanie na expedíciu
 • Vedenie evidencie skladových zásob prostredníctvom výpočtovej techniky
 • Obsluhovanie vysokozdvižného vozíka v prípade objemných nákladov a ťažko dostupných miest
 • Podieľanie sa na sčítavaní a kontrolovaní aktuálneho množstva zásob na sklade, zaznamenávanie zistených hodnôt do informačného systému
 • Dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a opatrení na pracovisku
 • Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku
Požiadavky na zamestnanca
 • Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
 • Dĺžka praxe: aspoň 1 rok